De samenwerking met ouders is onmisbaar op onze school.
In samenwerking met ouders proberen wij onze kinderen het beste te bieden.
Er zijn twee officiële instanties voor ouders op onze school:
de oudervereniging en de oudergeleding van de MR.
In het bovenstaande menu kiest u voor de pagina van
de oudervereniging (OR) of van de medezeggenschapsraad (MR).