Basisschool Petrus en Paulus en Kinderopvang ’t Kroontje realiseren in Eerde een integraal kindcentrum voor 0 tot en met 12-jarigen met een rijke leeromgeving waarbij opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal staan. Daarmee wordt een belangrijke voorziening voor Eerde behouden.

Kindcentrum Eerde is een unieke combinatie van dagopvang (0-4 jaar), spelend leren voor peuters (2-4 jaar), basisschool (4-12 jaar), alsmede voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van basisschool Petrus en Paulus. Het unieke aan het concept is dat het kindcentrum, door middel van intensieve samenwerking tussen de partners een doorgaande leerlijn realiseert voor alle Eerdse kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwijs, opvang en ontwikkeling sluiten naadloos op elkaar aan. 

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzaal werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool en zorgen middels een zogenaamde “warme overdracht” dat leerkrachten volledig op de hoogte zijn van zowel de cognitieve als de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen die starten op de basisschool. 

Klik hierboven in de paars menubalk voor meer informatie over TSO (tussenschoolse opvang) BSO (buiten schoolse opvang) en Kinderopvang.